Pravno obvestilo

Pravno obvestilo, pogoji uporabe naše spletne strani.

1. Uvod
Spletna stran K-print je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse strani na naslovu https://www.k-print.si. Avtorska dela, ki so na kakeršenkoli način vključena v spletno stran (na primer vsebine, članki, slikovni material in podobno) so avtorsko varovana.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (na primer kopiranje, reproduciranje, distribuiranje …) v komercialne namene je prepovedana.

2. Omejitev odgovornosti
Podjetje K-Print se bo trudilo, da bodo podatki na spletni Strani pravilni in ažurni in da bo spletna stran delovala nemoteno, vendar K-print niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in posodobitvah spletne strani ne more biti odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

K-print lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

3. Varstvo podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih K-print pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za interno rabo K-printa in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).

4. Zaščita avtorskih pravic
To spletno mesto je izključna last podjetja K-Print d.o.o., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Kakršnokoli reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti, dajanje v najem ali predelovanje vsebine spletnih strani https://www.k-print.si je dovoljeno le z izrecnim dovoljenjem podjetja K-Print d.o.o. Povzemanje vsebine spletnih strani brez vednosti podjetja K-Print d.o.o. ni dovoljeno.

5. Zunanje povezave
Del našega spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh straneh ne odgovarjamo.

6. Sprememba pogojev
K-Print d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje

7. Elektronska sporočila
Področje neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij v Sloveniji urejajo trije zakoni, dva specialni (Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter sistemski zakon (Zakon o varstvu osebnih podatkov). K-print deluje v skladu z določili:

  • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
  • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

8. Zaključek
To pravno obvestilo lahko K-print kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja. Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom se prosimo obrnite na info@k-print.si.

Zadnja sprememba tega pravnega obvestila je bila 1. 1. 2018.